top of page

Pratik futbol deneyimi, hiç kuşkusuz mekâna dayalı bir deneyimdir. Dünyanın en yaygın oyununun kaçınılmaz üç unsuru insan, top ve oyun alanıdır. Futbolun üzerinde oynandığı “yer” olarak futbol sahası, futbolun kullandığı ve dönüştürdüğü özgün bir mekândır. Şehirlerin gelişimi ile ikircikli bir paralellik gösteren biçimde değişen ve dönüşen futbolun mekânı, bu oyunun iki yüzyıla erişen tarihi içerisinde safha safha farklılaşarak bugünkü hâline erişmiştir.

 

Türkiye'de profesyonel futbolun ve etrafında üretilen söylencelerin yaygın anlatısı ise insan ve top ilişkisi üzerinden şekillenmektedir. Bu anlatı içerisinde mekân, yani oyun alanı adeta verili, kendiliğinden varlığa sahip bir unsur olarak kabul edilmektedir. Futbola ilişkin akademik literatürün ekseriyetle çeviri ve uyarlama üzerinden seyretmesi, bu durumun başlıca sebeplerinden biridir. Nitekim Batı ve Kuzey Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'nın doğusunda spor mekânlarının bolluğu, sporda rekabet ile mekân ilişkisini önemsiz hâle getirmektedir. Oysa zamanın, hayata ve oyuna dair bilgi-birikimin çizgisel, yukarı yönlü ilerleyişine ilişkin varsayımların adeta sabit, değişmez, her daim var saydığı oyun alanı zaman içerisinde artmakta ve azaltmaktadır; buna mukabil bu mekânların niteliği de sürekli bir değişim hâlindedir. Bu değişim, sporda ve futbolda ulusal ve uluslararası rekabete belli ölçüde doğrudan, bir ölçüde de dolaylı olarak yansımaktadır.

Bu durum, ülkemizin ve futbolumuzun lokomotif şehri İstanbul özelinde fazlasıyla belirgin ve çarpıcıdır. Hatta öyle ki, Sahalar İstanbul'un baktığı pencereden görüleceği üzere şehirde yaşanan mekânsal değişmenin izi sürülmeksizin Türkiye'nin futbol tarihi üzerine söylenen sözler eksik kalmaktadır. Bu eksiklik ise ne yazık ki futbolumuzun bugününü ve gelecek tasavvurunu olumsuz etkilemektedir.

 

Bu web sayfası, İstanbul özelinde futbolun mekân unsuru üzerine odaklanarak oyunun bu şehirde oynandığı ilk günden bugüne dek şehrin futbol oyun alanlarına odaklanmakta ve oyunun mekân boyutuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca binaen sitenin çeşitli bölümlerinde farklı örneklerini göreceğiniz yazılı, görsel ve interaktif materyallerden oluşan geniş bir arşiv oluşturmaya ve şehrin futbol hafızasını mekânlar üzerinden kayıt altına almaya çalışmaktadır. Tüm bu kayıtlar ile şehirdeki mekânsal değişmenin en aşağıdan en yukarıya, futbolun şehrin gündelik hayatı içerisindeki konumundan Türkiye'nin futbolda uluslararası düzeydeki yarışmacılığına dek futbolumuzun her yanına nüfuz ettiğine işaret etmekte ve bu yönden yaşanan gelişmeleri takip etmektedir.

Sahalar İstanbul'un nihai arzusu, şehirlerimizde futbol oyun alanlarının sayısının artırılması ve bilhassa kulüpler bünyesinde yeniden organizasyonunun gerekliliğine dikkat çekebilmektir. Yeni oyun alanlarının, yeni futbol sahalarının inşası çocuklarımızın geleceği ve Türkiye'nin futboldaki başarısı için hayati önem arz etmektedir.

 

Bilgi paylaşımı, katkı, uyarı; bilhassa kaynakçaya dair düzeltme ve tüm sorular için: sahalaristanbul@gmail.com
bottom of page