top of page

Harita 1 - Başlangıç Döneminde Kadıköy'ün Futbol Sahaları Haritası

Çeşitli tarihsel unsurlar neticesinde Kadıköy, modern kozmopolitizmin canlı şekilde yaşandığı öncü bir İstanbul semti olmuştur. Bu tarihsel sürecin nihayetinde futbolun İstanbul’a girişi, Kadıköy’ün mekânsallığı ve özgün topografyası neticesinde gerçekleşmiştir. Moda ve civarında ikamet eden levantenler tarafından oynanan oyun, öncelikle Moda ve civarındaki ahalinin ilgisini çekerek çayırlara ve mesire yerlerine yayılmıştır

Çapa 1
bottom of page